Privacy en veiligheid

1.    Algemeen


LensOnline leeft  als  Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.
 
Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.
 

2.        Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1.     De gegevens die je ons meedeelt

 
In het aanmeldingsformulier op de website: e-mailadres.
 

2.2.     De gegevens die automatisch worden:

 
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy.
 
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door LensOnline.be en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.
 

3.        Doeleinden van de verwerking

 

3.1.     Algemene doeleinden

 
Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:
•    Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
Het verstrekken van informatie, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
•    De technische administratie van de Website te beheren;
Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.
 

3.2.     Direct marketing en mededeling aan derden

 
Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Lensonline.be hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je Aanmelding.
 
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan  info@lensonline.be.
 

3.3.     Ernstige overtredingen

 
Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan
Justitie worden verstrekt.
 

4.        Duur van het bijhouden van de gegevens

 
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door LensOnline.be.
 

5.        Recht van toegang en verbetering

 
Jij heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@lensonline.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.
 
Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan LensOnline.be mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien jij jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat jij als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan LensOnline.be.
 

6.        Recht van verzet

 
Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan  info@lensonline.be. Jij kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.
 

7.        Veiligheid en vertrouwelijkheid

 
LensOnline.be. heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 
In geen geval kan LensOnline.be aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 
LensOnline.be houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die LensOnline.be niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door LensOnline.be. LensOnline.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de Aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. LensOnline.be raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.
 

8.        Cookies

 

8.1.     Wat is een cookie?

 
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.
 

8.2.     Informatie over ons gebruik van Cookies

 
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
 
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.
 
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website
 
Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@lensonline.be.
 

8.3.     Jouw toestemming

 
Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden wat kan via je
browserinstellingen.
 
Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.
 
Als je op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.
 

8.4.   Cookies verwijderen of uitschakelen

 
Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser.
 

9.        Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

 

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
 
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.
 

10. Aanvaarding

 
Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Policy en stem je ermee in dat LensOnline.be jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.
 
Aan het laden...