Oté

Oté

Al meer dan 30 jaar produceert Oté Group innovatieve contactlensverzorging producten. De producten bestaan uit zachte contactlenzen, harde contactlenzen, contactlensvloeistoffen, oogdruppels en oogsprays.

Oté Optics heeft in 1979 haar intrede gedaan in de Nederlandse markt door het importeren van contactlensvloeistoffen. Sindsdien is het bedrijf gegroeid tot een bekend fenomeen in de optiekbranche. Oté Optics staat gelijk aan kwaliteit, groei en differentiatie.

Ons assortiment bestaat uit Ote Fine, Ote Pure, Oté Hydro Shield, Ote One Step, Ote Saline en Ote Clean. De vloeistoffen en reinigers kunt u gebruiken voor het schoonmaken van uw lenzen.

Bestel uw Ote contactlensverzorging producten op LensOnline. LensOnline is de grootste online aanbieder van contactlenzen en lenzenvloeistoffen. Wij bieden bekende en originele merken lenzen aan. Ons assortiment bestaat uit daglenzen, maandlenzen, torische lenzen, multifocale lenzen en lenzenvloeistof.

Aan het laden...